Open post

แหวนมรกตประดับเพชร

เพชร (Diamond) คืออัญมณีที่แข็งแกร่ง เพชรเป็นสัญลักษณ์แห่งความรัก แสดงถึงความยิ่งใหญ่ มีชัยชนะ นำพาความมั่งคั่งร่ำรวยมาให้กับผู้ที่ครอบครอง และช่วยปกป้องคุ้มครองให้ผู้นั้นพ้นสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง และเพชรจะช่วยให้ผู้สวมใส่มีชัยชนะเหนือผู้อื่นเสมอ มรกต คือ อัญมณีแห่งโชคลาภและความรุ่งเรือง ความอุดมสมบูรณ์ เชื่อกันว่ามรกตมีพลังอำนาจทำให้คู่รักมีความซื้อสัตย์ต่อกัน เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความรักที่จริงใจ ช่วยให้ผู้คนรักใครปรองดอง ฉนั้นแหวนมรกตประดับเพชรนั้นควรคู่แก่การครอบครองเลยคะ ความรัก  ควมร่ำรวย โชคลาภ ความอุดมสมบูรณ์ คุ้มครองดูแลครบในวงเดียวคะ คุณสมบัติครบถ้วนแบบนี้แล้วไม่มีไม่ได้แล้วคะ ถ้าต้องการซื้อต้องการราคาย่อมเยาว์สามารถหาซื้อได้ตามร้านรับซื้อแหวนมรกตประดับเพชรมือสองได้คะ เพราะราคาจะต่างจากราคาสั่งทำเลยคะ Tel: 099-416-1799 LINE ID: 0994161799      ...

Open post

แหวนนพเก้า ความหมาย

  นพเก้า หรือ นพรัตน์ หรือเรียกอีกอย่างว่า แก้วเก้าเนาวรัตน์ ถือเป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่จะนำสิริมงคลมาสู่ตัวผู้สวมใส่ให้เจริญรุ่งเรืองด้วยประการทั้งปวง เลิศด้วยความดีงามทั้งปวง จึงถือได้ว่าถ้าผู้ใดมีไว้ครอบครองก็จะเป็นสิริมงคลอย่างสูงสุด  แหวนนพเก้าคือ อัญมณี 9 ประการ คือ 1.เพชร คือความยิ่งใหญ่ชัยชนะ เพชรถือว่าเป็นราชาแห่งอัญมณีทั้งปวงคะ 2. ทับทิมคือความสำเร็จลาภยศ 3. มุกดาคือร่มเย็นเป็นสุข 4. เพทายคือมั่งคั่งร่ำรวย 5. มรกตคือศรัทธากล้าหาญ 6. บุษราคัมคือมีเสน่ห์เป็นที่รัก 7. ไพลินคือเมตตากรุณา 8.โกเมนคือสุขภาพดีอายุยืนยาว 9.ไพฑูรย์คือคุ้มครองป้องกัน ในส่วนตัวเรือนแหวนนพเก้านั้นนิยมจะใช้ตัวเรือนสีทองคะ และหลักการขายแหวนนพเก้ากับร้านรับซื้อทองของเรานั้นทางเราจะประเมินราคาตัวเรือนและอัญมณีให้ด้วยคะ   Tel: 099-416-1799 LINE ID: 0994161799...

Scroll to top