Open post

กลไกนาฬิกา

  กลไกนาฬิกาไขลานแบ่งได้เป็น 3 ประเภทคือ นาฬิกาประเภทอัตโนมัติ (Automatic) คือกลไกที่มีการเคลื่อนไหวแบบระบบอัตโนมัติพัฒนามาจากระบบบไขลานเมื่อสวมใส่จะมีการเคลื่อนไหวของร่างกาย ระบบจะทำงานโดยอัตโนมัติ นาฬิกาประเภทแบตเตอรี่  (Quartz) คือนาฬิกาใช้ถ่าน ถ่านนาฬิกาส่วนใหญ่จะมีอายุเฉลี่ยประมาณ 1-2 ปี นาฬิกาประเภทไขลาน คือนาฬิกาที่ใช้วิธีการหมุนเม็ดมะยมด้านข้างตัวเรือน หมุนเพื่อให้ลานเดิน กลไกนาฬิกาตามที่กล่าวมานี้ล้วนมีข้อดีแตกต่างกันหากผู้ซื้อหรือร้านรับซื้อนาฬิกาก็ต้องเรียนรู้เรื่องประเภทของระบบกลไกนาฬิกาเรือนนั้นๆเพื่อให้เหมาะแก่การใช้งาน            ...

Scroll to top