Open post

ร้านรับซื้อทองต่างประเทศ ทองK หาดใหญ่

  ทองK หมายถึงกะรัตทอง เรามักเรียกสั้นๆง่ายๆว่า “K” เคเป็นหน่วยวัดส่วนผสมของทอง เช่น 99.99% ก็คือ 24k , 96.5% ก็คือ 23k , 95% ก็คือ 22k , 91% ก็คือ 21k , 90% ก็คือ 20k , 75% ก็คือ 18k , 58.3% ก็คือ 14k , 41.6% ก็คือ 10k , 37.5% ก็คือ 9k , ทางร้านรับซื้อทองเค, ทองคำเมืองนอก, ทองคำร้านทอง, ทองรูปพรรณและโลหะทองคำ ทองคำชำรุด ทองคำหัก, ทองคำขาด ,ทองคำต่างประเทศของทุกเประเทศ เช่น ทองคำสหรัฐอเมริกา ,ทองคำเยอรมนี ,ทองคำอิตาลี...

Scroll to top