Open post

พลอยสีเขียวส่อง

  พลอยเขียวส่อง( Green Sapphire) มีความแข็งเท่ากับ 9 รองจากเพชร พบได้ในธรรมชาติ เป็นแร่เดียวกับ ไพลิน บุษราคัม ฯลฯ พลอยเขียวส่องจัดอยู่ในกลุ่มพลอยซัฟไฟร์สีเขียว ตระกูลคอรันดัม “Corundum” ความเชื่อเกี่ยวกับพลอยเขียวส่อง คือ เชื่อว่ามีพลังในการเพิ่มพลังชีวิต เพิ่มพลังบวก ช่วยนำปัญญา เป็นเครื่องประดับสำหรับผู้ที่เกิดเดือนกันยายน หรือผู้ที่เกิดวันพุธ และถือเป็นพลอยนำโชค ส่วนราคารับซื้อพลอยจะขึ้นอยู่กับขนาดของพลอย พลอยเนื้ออ่อนหรือพลอยเนื้อแข็ง ความสะอาด และแหล่งที่มาของพลอย ฯลฯ   Tel: 099-416-1799 LINE ID: 0994161799        ...

Scroll to top