Open post

ความหมายสีลงยา

    การลงยาเป็นกระบวนการตกแต่งเครื่องประดับหรือโลหะเครื่องปั้นเครื่องเคลือบให้มีวัสดุหลากสี  โดยใช้น้ำยาเคลือบชนิดใส ผสมกับ “สี” และผ่านกระบวนการให้ความร้อนโดยการเป่าหรืออบทำให้นํ้ายาติดและให้พื้นเป็นสีต่าง ๆ ในการรับซื้อเครื่องประดับและขายเครื่องประดับงานลงยานั้นจะช่วยเพิ่มมูลค่าราคามากขึ้น การลงยาเป็นวิธีหนึ่งซึ่งได้รับความนิยมสูงสุดในการเพิ่มสีสันให้กับงาน การลงยาช่วยในการออกแบบเครื่องประดับให้ออกมาสวยงามยิ่งขึ้น   Tel: 099-416-1799 LINE ID: 0994161799        ...

Scroll to top