Open post

การฝังเพชรพลอย

  เครื่องประดับที่ใช้เพชรหรือพลอยฝังไม่เหมาะกับการใช้ทองที่มีเปอร์เซ็นต์สูงเช่นทองร้อย หรือทอง99.99% เพราะทองเปอร์เซ็นต์สูงจะทำให้เครื่องประดับที่ขึ้นรูปมีความอ่อนมาก จะทำให้เพชรพลอยหลุดออกจากตัวเรือนได้ง่าย ทอง 100 หรือทอง 99.99% ส่วนใหญ่นิยมทำเป็นทองรูปพรรณหรือทองแท่งมากกว่า ดังนั้นร้านเพชรพลอยจิวเวลรี่จะใช้ทอง 75% (18k) หรือทองเปอร์เซ็นต์ต่ำกว่าทองสิบแปดเคลงมาเพื่อใช้ขึ้นตัวเรือนเครื่องประดับเพื่อฝังเพชรพลอยซะส่วนใหญ่ เพราะทอง 75 เปอร์เซ็นต์ลงมาถึงทองเปอร์เซ็นต์น้อยจะมีความแข็งแรงและคงทนมากสามารถยึดเกาะเพชรพลอยอัญมณีได้มากที่สุด ดังนั้นร้านรับซื้อทองเคที่ลูกค้านำเครื่องประดับมาขายยังร้าน เจ้าหน้าที่ผู้เชียวชาญจะคำนวนราคาเครื่องประดับโดยดูจากเปอร์เซ็นต์ทองเป็นหลักคะ ตัวอย่างสร้อยคอเพชรและแหวนเพชรพลอยนี้ ใช้ทอง18k หรือมีเนื้อทองผสมอยู่ 75% ซึ่งทองนี้สามารถฝังเพชรและพลอยได้คงทนมากยากต่อการหลุดล่วงได้คะ          ...

Scroll to top