Open post

กลไกนาฬิกา

  กลไกนาฬิกาไขลานแบ่งได้เป็น 3 ประเภทคือ นาฬิกาประเภทอัตโนมัติ (Automatic) คือกลไกที่มีการเคลื่อนไหวแบบระบบอัตโนมัติพัฒนามาจากระบบบไขลานเมื่อสวมใส่จะมีการเคลื่อนไหวของร่างกาย ระบบจะทำงานโดยอัตโนมัติ นาฬิกาประเภทแบตเตอรี่  (Quartz) คือนาฬิกาใช้ถ่าน ถ่านนาฬิกาส่วนใหญ่จะมีอายุเฉลี่ยประมาณ 1-2 ปี นาฬิกาประเภทไขลาน คือนาฬิกาที่ใช้วิธีการหมุนเม็ดมะยมด้านข้างตัวเรือน หมุนเพื่อให้ลานเดิน กลไกนาฬิกาตามที่กล่าวมานี้ล้วนมีข้อดีแตกต่างกันหากผู้ซื้อหรือร้านรับซื้อนาฬิกาก็ต้องเรียนรู้เรื่องประเภทของระบบกลไกนาฬิกาเรือนนั้นๆเพื่อให้เหมาะแก่การใช้งาน            ...

Open post

ส่งต่อประสบการณ์การได้เป็นเจ้าของ AUDEMARS PIGUET

รับซื้อนาฬิกา AUDEMARS PIGUET TRADITION GRANDE COMPLICATION   ท่านยังจดจำความรู้สึกเมื่อได้เป็นเจ้าของ นาฬิกา AUDEMARS PIGUET TRADITION GRANDE COMPLICATION เป็นครั้งแรกได้หรือไม่ ยังจำสัมผัสแรกที่ตัวเรือนสัมผัสกับผิวของท่านได้ไหม แล้วครั้งแรกที่ได้ยินเสียงจากนาฬิกาเรือนนี้เล่าเป็นอย่างไร ประสบการณ์เหล่านี้จะถูกส่งต่อจากท่าน ไปสู่ผู้ที่มีความปรารถนาจะเป็นเจ้าของ นาฬิกา AUDEMARS PIGUET TRADITION GRANDE COMPLICATION เช่นเดียวกับที่ท่านเคยมีความปรารถนานี้มาก่อนในอดีต เมื่อนาฬิกาเดินไปอย่างช้า ๆ พร้อม ๆ กับกาลเวลาที่ค่อย ๆ ล่วงเลยไป ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลง ไม่อาจหยุดยั้ง ชะลอ หรือเร่งให้เกิดขึ้นได้ สิ่งหนึ่งเคยอยู่กับคน ๆ หนึ่งก็ย่อมจะเปลี่ยนแปลงย้ายไปอยู่กับคนอื่นบ้างเป็นธรรมดา เพื่อเปิดโอกาสให้สิ่งใหม่ ๆ ได้เข้ามาแทนที่บ้าง ชีวิตจึงดำเนินไปไม่ซ้ำซาก จำเจ หรือแน่นิ่งจนเกินไป สมบัติสิ่งของใด ๆ ที่เป็นของเราก็เป็นเช่นนั้น มีวาระของมันที่จะต้องเปลี่ยนเจ้าของไปเป็นของคนอื่น เพื่อที่เขาจะได้ยินดี และใช้ประโยชน์จากของที่เขาไม่เคยมีมาก่อน ขณะเดียวกัน เราก็จะมีที่ว่างมากขึ้นสำหรับต้อนรับของชิ้นใหม่ที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตของเราต่อไป...

Scroll to top