Rolex Gmt Master II Black (Limited)

Rolex Gmt Master II Black Dial & Bezel S/steel Luxury Dress Watch

เรือนนี้เอกลักษณ์จะไม่เหมือนใครค่ะ สีสวยหรูหรา มาสเข้มมากคะ เรือนนี้สั่งทำพิเศษคะ (เห็นแค่สีแล้วก็ต่างจากโรเล็กซ์เรือนอื่นๆคะ) ใส่แล้วไม่เหมือนใคร

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top