ทองเคขายได้ไหม

ทองเคขายได้ไหม

 

มารู้จักคำว่ากะรัต Karat หรือที่เราเรียกสั้นว่า เค (K) ก่อนคะ K เป็นหน่วยวัดส่วนผสมของทองคะ เช่น 1,000 หรือ 100% คือ 24K

ทอง24k มีเนื้อทองคำผสมอยู่ 99.99% ,

ทอง23.17k มีเนื้อทองคำผสมอยู่  96.50%

ทอง22k มีเนื้อทองคำผสมอยู่ 91.60%

ทอง20k มีเนื้อทองคำผสมอยู่  83.33%

ทอง18k มีเนื้อทองคำผสมอยู่  75%

ทอง14k มีเนื้อทองคำผสมอยู่  58.50%

ทอง12k มีเนื้อทองคำผสมอยู่  50%

ทอง10k มีเนื้อทองคำผสมอยู่  41.6%

ทอง9k มีเนื้อทองคำผสมอยู่  37.50%

ทอง8k มีเนื้อทองคำผสมอยู่ 33.3%

ทองเคสามารถขายได้คะ เพราะทองเคจะมีเนื้อทองผสมอยู่ซึ่งเนื้อทองจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับเครื่องประดับนั้นๆคะ ร้านรับซื้อทองเคจะคำนวณจากเนื้อทองที่มีอยู่ในเครื่องประดับเป็นเกณฑ์เพื่อนำมาใช้ในการรับซื้อ หรือขายออก และการประเมินราคาทองก็ต้องดูราคาทองวันนี้ประกอบการคำนาณไปด้วยนะคะ

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top