Open post

ทองเคขายได้ไหม

ทองเคขายได้ไหม   มารู้จักคำว่ากะรัต Karat หรือที่เราเรียกสั้นว่า เค (K) ก่อนคะ K เป็นหน่วยวัดส่วนผสมของทองคะ เช่น 1,000 หรือ 100% คือ 24K ทอง24k มีเนื้อทองคำผสมอยู่ 99.99% , ทอง23.17k มีเนื้อทองคำผสมอยู่  96.50% ทอง22k มีเนื้อทองคำผสมอยู่ 91.60% ทอง20k มีเนื้อทองคำผสมอยู่  83.33% ทอง18k มีเนื้อทองคำผสมอยู่  75% ทอง14k มีเนื้อทองคำผสมอยู่  58.50% ทอง12k มีเนื้อทองคำผสมอยู่  50% ทอง10k มีเนื้อทองคำผสมอยู่  41.6% ทอง9k มีเนื้อทองคำผสมอยู่  37.50% ทอง8k มีเนื้อทองคำผสมอยู่ 33.3% ทองเคสามารถขายได้คะ เพราะทองเคจะมีเนื้อทองผสมอยู่ซึ่งเนื้อทองจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับเครื่องประดับนั้นๆคะ ร้านรับซื้อทองเคจะคำนวณจากเนื้อทองที่มีอยู่ในเครื่องประดับเป็นเกณฑ์เพื่อนำมาใช้ในการรับซื้อ หรือขายออก และการประเมินราคาทองก็ต้องดูราคาทองวันนี้ประกอบการคำนาณไปด้วยนะคะ    ...

Scroll to top