ส่งต่อประสบการณ์การได้เป็นเจ้าของ AUDEMARS PIGUET

รับซื้อนาฬิกา AUDEMARS PIGUET TRADITION GRANDE COMPLICATION

 

ท่านยังจดจำความรู้สึกเมื่อได้เป็นเจ้าของ นาฬิกา AUDEMARS PIGUET TRADITION GRANDE COMPLICATION เป็นครั้งแรกได้หรือไม่ ยังจำสัมผัสแรกที่ตัวเรือนสัมผัสกับผิวของท่านได้ไหม แล้วครั้งแรกที่ได้ยินเสียงจากนาฬิกาเรือนนี้เล่าเป็นอย่างไร ประสบการณ์เหล่านี้จะถูกส่งต่อจากท่าน ไปสู่ผู้ที่มีความปรารถนาจะเป็นเจ้าของ นาฬิกา AUDEMARS PIGUET TRADITION GRANDE COMPLICATION เช่นเดียวกับที่ท่านเคยมีความปรารถนานี้มาก่อนในอดีต
เมื่อนาฬิกาเดินไปอย่างช้า ๆ พร้อม ๆ กับกาลเวลาที่ค่อย ๆ ล่วงเลยไป ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลง ไม่อาจหยุดยั้ง ชะลอ หรือเร่งให้เกิดขึ้นได้ สิ่งหนึ่งเคยอยู่กับคน ๆ หนึ่งก็ย่อมจะเปลี่ยนแปลงย้ายไปอยู่กับคนอื่นบ้างเป็นธรรมดา เพื่อเปิดโอกาสให้สิ่งใหม่ ๆ ได้เข้ามาแทนที่บ้าง ชีวิตจึงดำเนินไปไม่ซ้ำซาก จำเจ หรือแน่นิ่งจนเกินไป สมบัติสิ่งของใด ๆ ที่เป็นของเราก็เป็นเช่นนั้น มีวาระของมันที่จะต้องเปลี่ยนเจ้าของไปเป็นของคนอื่น เพื่อที่เขาจะได้ยินดี และใช้ประโยชน์จากของที่เขาไม่เคยมีมาก่อน ขณะเดียวกัน เราก็จะมีที่ว่างมากขึ้นสำหรับต้อนรับของชิ้นใหม่ที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตของเราต่อไป และแน่นอนว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงอีกในอนาคตซักวันหนึ่ง หากนาฬิกาเรือนโปรดของท่านที่ท่านครอบครองอยู่นั้นเป็นผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์และเป็นสหายที่รู้ใจของท่านมาโดยตลอด เมื่อคิดจะขายนาฬิกาเรือนนี้ ท่านอาจเสียดายที่จะต้องแยกจากนาฬิกาเรือนนี้ไป จึงมิได้นำออกมาขายต่อให้แก่ผู้ใด โปรดอย่าคิดเช่นนั้นเลย เพราะในอีกแง่หนึ่ง นาฬิกาดี ๆ ซักเรือน ใช่ว่าจะสามารถหาได้โดยง่ายดายตามท้องตลาด ดังนั้น หากท่านเป็นเจ้าของครอบครองนาฬิกาเรือนดี ๆ เช่นที่ว่านี้อยู่ แล้วท่านมีความคิดที่จะขายมันออกไป นี่ไม่ใช่การที่ท่านจะต้องสูญเสียนาฬิกาไป แต่เป็นการที่ท่านได้แบ่งปันโอกาสที่จะได้ครอบครองนาฬิกาAUDEMARS PIGUET TRADITION GRANDE COMPLICATION ให้แก่ผู้อื่นบ้างนั่นเอง ให้เขาได้พบประสบการณ์สุดประทับใจดังเช่นที่ตัวท่านเองก็เคยได้รับ เคยได้ประสบมาก่อน

ดังนั้น ถ้าหากว่าท่านได้พบกับแหล่งใดที่จะสามารถรับซื้อนาฬิกาของท่าน ในราคาที่สมเหตุสมผล เป็นธรรม พร้อมทั้งยังมีการบริการข้อมูล คำแนะนำ ต่าง ๆ อย่างชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วน ตลอดจนมีการให้คำแนะนำที่ท่านสามารถจะเชื่อถือได้ ตรงกับความเป็นจริง ตรวจสอบได้ ท่านก็จงถือโอกาสนั้นในการถ่านทอดประสบการณ์ของท่านผ่านผู้รับซื้อรายนั้น เพื่อที่จะคนอีกผู้หนึ่งจะได้รับความสุขที่ท่านส่งต่อไปถึงผ่านนาฬิกาของท่าน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top